D.SYSTEM TABLIC DO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

Nazwa wyrobu

Charakterystyka ogólna

Dane techniczne

D1. Tablica główna TG

Przeznaczenie:
Tablicę TG stosuje się do pomiaru (część administracyjna) i rozdziału energii elektrycznej (na dwa lub trzy obwody trójfazowe) w budynkach mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego.
Budowa:
Konstrukcja tablicy wykonana jest z blach stalowych giętych o grubości 1,5 mm. Rama główna ze ściankami bocznymi i ściankami oddzielającymi poszczególne komory stanowi szkielet tablicy, na której osadzono drzwiczki z zamkami zapadkowymi. Drzwiczki mogą być wyposażone w uchwyty do plombowania i zamykania na kłódkę energetyczną. Tablica nie posiada ścianki tylnej, a aparatura elektryczna jest montowana na wspornikach.
Malowanie:
Tablica malowana jest farbą proszkową poliestrową na uzgodniony kolor wg RAL (w jednym lub dwu kolorach dobranych do kolorytu klatek schodowych).

Napięcie izolacji

500V

Napięcie znamionowe 230/400V
Prąd znamionowy 25-63A (100A)
Stopień ochrony

IP-30

 

Opis techniczny

Rodzaje wykonań

 

 

Kod

Oznaczenie wykonań

Wymiary (mm)

X

Y

Z

D11 TG-3-1L 800 1200 250


Na indywidualne zamówienie wykonujemy inne rozwiązania

TG - tablica główna
3 - ilość wlz-ów
1L- liczba liczników energii w części administracyjnej

 

1.  drzwiczki komory zabezpieczeń części administracyjnej
2.  drzwiczki części licznikowej (administracyjnej)
3.  drzwiczki komory zabezpieczeń wlz
4.  drzwiczki części przedlicznikowej
5.  przysłony z PCV

 

Firm | High voltage electric works | Low voltage electric works
Complex building works | Designing | Other production
Painting service | Reference List | Contact

© 2002 - MIPA & I MEDIA