M4. Obudowy dwiękochłonne zespołów prądotwórczych

   Nazwa wyrobuPRZEZNACZENIE:

Obudowa typu kontenerowego przeznaczona jest pod zabudowę agregatu prądotwórczego.

BUDOWA:

Obudowa kontenerowa jest konstrukcją stalową, szkieletową, wykonaną z profili zimnogietych, wypełnionych blachą trapezową. Posiada dach jednospadowy z odprowadzeniem wody. W narożnikach ramy dolnej dokręcone są stopy stalowe służące do ustawienie na cokołach betonowych.

Wyposażenie:

Obudowa kontenerowa wyposażona jest w izolację akustyczno-termiczną, instalację elektryczną z oświetleniem podstawowym i awaryjnym, przepustnice wielopłaszczyznową i wentylator zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza oraz w urządzenia gaśnicze.
Obudowy mogą być wykonane w różnych klasach odporności ogniowej wynikającej z usytuowania w stosunku do innych obiektów budowlanych.


MALOWANIE:

Obudowa malowana jest zestawem dwupowłokowym epoksydowo-poliuretanowym o grubości powłoki 120 mikrometrów. Kolorystyka wg palety RAL

WYMIARY:

Wysokość: 2 400 mm
Szerokość: 2 300 mm
Długość: 3 000 mm

Inne w/g potrzeb.

 

 

Informacje o firmie | Roboty elektryczne silnoprądowe | Roboty elektryczne słaboprądowe
Kompleksowe roboty ogólnobudowlane | Projektowanie | Produkcja pomocnicza
Malowanie proszkowe | Referencje | Kontakt

© 2002 - MIPA & I MEDIA