B. ROZDZIELNICE POMIAROWO-ROZDZIELCZE

Nazwa wyrobu

Charakterystyka ogólna

Dane techniczne

B3. Rozdzielnica skrzynkowa pomiarowo rozdzielcza typu SK

Przeznaczenie:
Instalowanie licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku w przypadku, gdy Zakład Energetyczny (w warunkach technicznych przyłączenia) wymaga umieszczenia pomiaru na zewnątrz budynku (np. w ścianie, murze ogrodzenia, plac budowy). Dotyczy to głównie budownictwa indywidualnego i szeregowego, garaży, oraz placów budów.
Budowa:
Wyrób skonstruowany wg rozwiązań naszego przedsiębiorstwa. Konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blach aluminiowych giętych grubości 2,0 mm. Komora do zainstalowania licznika oraz drzwiczki wykonywane są w wersji termoizolacyjnej lub bez ocieplenia. Rozdzielnica wyposażona jest w zamknięcia baskwilowe 3 punktowe przystosowane do wkładek systemowych.
Malowanie:
Rozdzielnica malowana jest farbą proszkową poliestrową RAL 7032 (kolor popielato-platynowy). Istnieje możliwość wyboru innego koloru.

Napięcie izolacji

500 V

Napięcie znamionowe

230/400 V

Prąd znamionowy

25-63A (100A)

Stopień ochrony

IP 44

 

Opis techniczny

Rodzaje wykonań

 

 

Kod

Oznaczenie wykonań

Wymiary (mm)

X

Y

Z

B31 ASK-N-1S3-1L3-ZK1 360 1240 270
B32 ASK-W-1S3-1L3-ZK1 360 1240 270
B33 ASKo-N-1S3-1L3-ZK1 360 1240 270
B34 ASKo-W-1S3-1L3-ZK1 360 1240 270


Na indywidualne zamówienie wykonujemy inne rozwiązania

UWAGA:
Pod rozdzielnice wolnostojące sprzedajemy (na życzenie) fundamenty prefabrykowane

ASK
- rozdzielnica skrzynkowa pomiarowo rozdzielcza ze złączem kablowym wykonana z aluminium

ASKo - jak wyżej komorą termoizolacją

N - wykonanie natynkowe

W- wykonanie wolnostojące

1S3 - jedno zabezpieczenie typu S 303

1L3 - pomiar trójfazowy

ZK1- złącze kablowe


1. daszek okapowy
2. komora licznikowa z głównym rozłącznikiem
3. komora wyposażona w zabezpieczenie przedlicznikowe
4. komora złącza kablowego ZK1
5. zacisk PE na zewnątrz rozdzielnicy
6. cokół

 

Informacje o firmie | Roboty elektryczne silnoprądowe | Roboty elektryczne słaboprądowe
Kompleksowe roboty ogólnobudowlane | Projektowanie | Produkcja pomocnicza
Malowanie proszkowe | Referencje | Kontakt

© 2002 - MIPA & I MEDIA