D.SYSTEM TABLIC DO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

Nazwa wyrobu

Charakterystyka ogólna

Dane techniczne

D2. Tablice piętrowe energetyczne typu TP1 lub TP3

Przeznaczenie:
Tablice piętrowe TP przeznaczone są do pomiaru i rozdziału energii elektrycznej do dwóch (czterech) mieszkań jednej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z tablicą piętrową mogą być zintegrowane komory teletechniczne (jedna lub dwie) przeznaczone do potrzeb telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, itp.
Budowa:
Konstrukcja tablicy wykonana jest z blach stalowych giętych o grubości 1,5 mm. Rama główna ze ściankami bocznymi i ściankami oddzielającymi poszczególne komory stanowi szkielet tablicy, na której osadzono drzwiczki z przeszkleniem do odczytu wskazań liczników i zamkiem zapadkowym. Drzwiczki mogą być wyposażone w uchwyty do plombowania i zamykania na kłódkę energetyczną. Tablica nie posiada ścianki tylnej, a aparatura elektryczna jest montowana na wspornikach. Drzwiczki komór zintegrowanych wyposażane są w zamki wg życzeń.
Malowanie:
Tablica malowana jest farbą proszkową poliestrową na uzgodniony kolor wg RAL (w jednym lub dwu kolorach dobranych do kolorytu klatek schodowych).

Napięcie izolacji

500V

Napięcie znamionowe 230/400V
Prąd znamionowy 25-63A (100A)
Stopień ochrony

IP-44

 

Opis techniczny

Rodzaje wykonań

 

1. drzwiczki tablicy piętrowej z okienkami do odczytu wskazań liczników
2. drzwiczki zintegrowanych komór teletechnicznych

 

 

Kod

Oznaczenie wykonań

Wymiary (mm)

X

Y

Z

D21 TP1-2 400 550 250
D22 TP1-3 400 850 250
D23 TP1-4 400 850 250
D24 TP3-2 450 700 250
D25 TP3-3 450 1050 250
D26 TP3-4 450 1050 250
D27 T-TO 400 (450) 300 250


Na indywidualne zamówienie wykonujemy inne rozwiązania

TP 1-2
TP - tablica piętrowa
1 - pomiar jednofazowy
2 - liczba liczników
T-TO - tablica teletechniczna ogólna

Informacje o firmie | Roboty elektryczne silnoprądowe | Roboty elektryczne słaboprądowe
Kompleksowe roboty ogólnobudowlane | Projektowanie | Produkcja pomocnicza
Malowanie proszkowe | Referencje | Kontakt

© 2002 - MIPA & I MEDIA