Grupa Nazwa Opis Zdjęcie
 
Złącza kablowe Złącze kablowe ZK-1

Złącze kablowe ZK-1 stosuje się do podłączenia obiektu do sieci kablowej nn. Może być wykonane jako przelotowe lub końcowe. Przeznaczone jest do budynków posiadających tylko zasilanie podstawowe.

  Złącze kablowe ZK-3

Złącze kablowe ZK-3 stosuje się do podłączenia obiektu do sieci kablowej nn. ZK-3 wykonujemy we wszystkich wersjach ZK-3a do ZK-3e.

Rozdzielnice
pomiarowo-rozdzielcze
Rozdzielnica skrzynkowa pomiarowo-rozdzielcza typu SN

Instalowanie licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku w przypadku, gdy Zakład Energetyczny (w warunkach technicznych przyłączenia) wymaga umieszczenia pomiaru na zewnątrz budynku (np. na ścianie). Dotyczy to głównie budownictwa indy-widualnego i szeregowego, garaży, oraz placów budów.

 
Instalowanie licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku w przypadku, gdy Zakład Energetyczny (w warunkach technicznych przyłączenia) wymaga umieszczenia pomiaru na zewnątrz budynku (np. na ścianie). Dotyczy to głównie budownictwa indy-widualnego i szeregowego, garaży, oraz placów budów.
  Rozdzielnica skrzynkowa pomiarowo-rozdzielcza typu SK

Instalowanie licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku w przypadku, gdy Zakład Energetyczny (w warunkach technicznych przyłączenia) wymaga umieszczenia pomiaru na zewnątrz budynku (np. w ścianie, murze ogrodzenia, plac budowy). Dotyczy to głównie budownictwa indywidualnego i szeregowego, garaży, oraz placów budów.

Rozdzielnice NN Rozdzielnica typu RMNN

Rozdzielnica ma zastosowanie jako rozdzielnica główna, podrozdzielnia lub rozdzielnica obiektowa. Przy zastosowaniu płyt montażowych również jako szafa sterownicza.

  Rozdzielnice XL

Rozdzielnice naściennych NXL oraz XL195 mogą być montowane w zestawy pionowe lub poziome. Do wszystkich rozdzielnic z rodziny XL pasują te same typy drzwi, które dostępne są w 4 rodzajach, różniących się oprócz wyglądu i materiału z którego zostały wykonane również odległością od osłon.

Rozdzielnice NN Rozdzielnica RNN

Rozdzielnice typu RNN przeznaczone są szczególnie do stosowania w miejskich stacjach ransformatorowych wyposażonych w transformatory o mocy do 630 kVA.

 
System tablic do budownictwa wielorodzinnego Tablica główna TG

Tablicę TG stosuje się do pomiaru (część administracyjna) i rozdziału energii elektrycznej (na dwa lub trzy obwody trójfazowe) w budynkach mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego.

  Tablice piętrowe energetyczne typu TP1 i TP3

Tablice piętrowe TP przeznaczone są do pomiaru i rozdziału energii elektrycznej do dwóch (czterech) mieszkań jednej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z tablicą piętrową mogą być zintegrowane komory teletechniczne (jedna lub dwie) przeznaczone do potrzeb telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, itp.

  Drzwiczki gazomierzy DG

Drzwiczki gazomierzy służą do osłony liczników gazowych w budynkach wielorodzinnych.

  Drzwiczki wodomierzy DW

Drzwiczki wodomierzy służą do osłony wodomierzy w budynkach wielorodzinnych.

Rozdzielnice budowlane Rozdzielnica skrzynkowa budowlana typu RB

Rozdzielnice budowlane typu RB są przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej i zasilania urządzeń, elektronarzędzi i oświetlenia na placach budowy i w innych sytuacjach, np. w potrzebie tymczasowego lub okresowego zasilania obiektów gospodarskich, turysty-cznych, przemysłowych, komunalnych, rozrywkowych itp., lub kiedy jest niezbędne przestawianie rozdzielnicy.

  Rozdzielnica skrzynkowa dźwigowa typu RD

Rozdzielnice dźwigowe typu RD są przeznaczone do zasilania dźwigów i żurawi.

Szafki oświetlenia
terenu
Przystawka pomiarowa do istniejącej S.O.T.

Może występować samodzielnie jako przystawka pomiarowa do istniejących szafek oświetlenia terenu nie posiadających komory termoizolacyjnej i nie przystosowanych do pomiaru dwutaryfowego energii elektrycznej.

  Szafka oświetlenia terenu (T.S.O.T.) - odbudowa GEYER z tworzywa sztucznego

Szafka oświetlenia terenu przeznaczona jest do zasilania zewnętrznego. Zastosowanie budowy dzielonej umożliwia podział szafki na część dostawcy i odbiorcy. Ma to duże znaczenie w sytuacjach, gdy Zakład Energetyczny nie jest właścicielem sieci oświetleniowej, a jedynie dostawcą energii elektrycznej.

Słupy Słupy typu SA

Słupy typu SA przeznaczone są do oświetlania terenów otwartych: parków, parkingów, ogrodów, tarasów, itp.

 
Szafy i szafki okablowania strukturalnego Obudowa naścienna typu ON 19"

Obudowa naścienna ON19" stosowana jest w małych instalacjach okablowania strukturalnego do zabudowy aparaturą pasywną i aktywną o rozstawie mocowania 19".

  Obudowa naścienna typu OND 19"

Obudowa naścienna OND19" stosowana jest w małych instalacjach okablowania strukturalnego do zabudowy aparaturą pasywną i aktywną o rozstawie mocowania 19".

  Obudowa wolnostojąca typu OW 19"

Obudowa naścienna OW 19" stosowana jest w średnich i dużych instalacjach okablowania strukturalnego do zabudowy aparaturą pasywną i aktywną o rozstawie mocowania 19".

  Półki PS2

Wyposażenie dodatkowe do szafek i szaf okablowania strukturalnego.

  Półki PS1

Wyposażenie dodatkowe do szafek i szaf okablowania strukturalnego.

Obudowy do potrzeb telekomunikacji Obudowa wolnostojąca OW T 14"

Obudowa wolnostojąca OW-T stosowana jest głównie w telemetrii i telekomunikacji. Przeznaczona jest do montażu na zewnątrz. Wyposażona jest w dwoje drzwiczek: przednie przeznaczone dla użytkownika oraz tylne przeznaczone dla operatora.

Szafki gazowe Szafka gazomierza typu ASG-N-1

Szafka gazomierza typu ASG-N-1 służy do osłony licznika gazowego.

  Szafka gazomierza typu ASG-N-2 i ASG-W-2

Służą do instalowania w nich liczników gazowych. Wyposażone są w stelaż do montażu aparatury wymaganej przez Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

  Szafka gazomierza typu ASG-P-2

Służy do instalowania w niej licznika gazowego. Wyposażona jest w stelaż do montażu aparatury wymaganej przez Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

  Szafka kurka gazowego typu ASKG-N-2

Szafka przeznaczona jest do osłony kurka głównego gazu.

Szafy metalowe biurowe i warsztatowe Szafy biurowe

Wszędzie tam gdzie wymagany jest ograniczony dostęp dla osób niepowołanych. Zalecane do biur, laboratoriów, szkół itp.

  Szafy warsztatowe

Indywidualne szafki pracownicze do szatni w zakładach pracy.

Regały przesuwne Regały przesuwne

Regały przesuwne są przeznaczone do stosowania wszędzie tam gdzie niezbędne jest efektywne wykorzystanie miejsca, a więc w archiwach, przechowalniach dokumentów, podręcznych magazynach, bibliotekach, czytelniach itp.

Kontenery segmentowe Kontenery segmentowe

Kontenery segmentowe produkowane w PREiB "MIPA" przeznaczone są do tworzenia w krótkim czasie obiektów tymczasowych, odpowiadających zapo-trzebowaniu odbiorcy, np. biurowych, socjalnych, sanitarnych, czy też magazynowych.

  Zestaw - zaplecze placu budowy ZPB 4EL

Zestaw - zaplecze placu budowy służy do stałego zakwaterowania 12 pracowników na terenie placu budowy. Wyposażony jest w sześć piętrowych łóżek, kuchnię, suszarnię odzieży roboczej, dwie kabiny prysznicowe, dwa WC i pisuar. Posiada kompletną instalację elektryczną, wody ciepłej i zimnej, oraz kanalizacyjną.

  Zestaw kierownika budowy ZKB 2ELp - KK+KM

Zestaw kierownika budowy o symbolu katalogowym
 ZKB 2ELp -KK+KM składa się z dwóch kontenerów segmentowych ustawionych jeden na drugim. Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne, gdy teren zaplecza budowy jest ograniczony.

  Zestaw kierownika budowy ZKB 1EL

Zestaw kierownika budowy ZKB 1EL złożony jest z jednego kontenera podzielonego ścianką działową na dwa pomieszczenia:

  Obudowy dwiękochłonne zespołów prądotwórczych

Obudowa typu kontenerowego przeznaczona jest pod zabudowę agregatu prądotwórczego:

Ślusarka budowlana Balustrady i poręcze

Wykonujemy zamówienia wg projektu klienta z wykorzystaniem następujących
materiałów: stal aluminium stal
nierdzewna drewno szkło tworzywa sztuczne

  Panele ogrodzeń i bram

Wykonujemy zamówienia wg projektu klienta. Dysponujemy
bogatą biblioteką wzorów

Drzwi metalowe
Drzwi metalowe jedno (DJ) i dwuskrzydłowe (DD) przeznaczone do budynków użyteczności publicznej (sklepy, biura, itp.), budynków wielorodzinnych jak również budynków jednorodzinnych.
Meble biurowe System MIX

SYSTEM MIX to funkcjonalne meble biurowe wykonane z melaminowanej płyty wiórowej lub MDF na stelażach stalowych. Wszystkie moduły mebli dają się dowolnie komponować, co stwarza wielorakie możliwości aranżacyjne przy zachowaniu oryginalnej formy. Okucia mebli pochodzą od renomowanych producentów europejskich, co gwarantuje ich niezawodność i trwałość.

 

 

 

Firm | High voltage electric works | Low voltage electric works
Complex building works | Designing | Other production
Painting service | Reference List | Contact

© 2002 - MIPA & I MEDIA